silk

Gala Čaki model & painter Dragana Kojić photo Jovanka Kozlovački Damjanov styling:

fotografije: dragana kojić

model/slikar: gala čaki

stilizovala i intervjuisala ja

sa imenom gala bilo je i očekivati da će postati slikarka… 

gala čaki!

Gala Čaki model & painter Dragana Kojić photo Jovanka Kozlovački Damjanov styling:

kada si čula, osetila slikara u sebi? da li te je to zbunilo ili je to bilo nešto sasvim prirodno za tebe? šta si prvo slikala, vajala, kreirala?

slikanje je prirodan tok mog bića, jedini vid mog izražavanja. blato mi je prvo ukazalo na moć ruku. danima bih u blatu stvarala svoj svet, pod izgovorom da uređujem bakinu baštu. kada bih bila kod kuće sama, iscrtavala bih po čitav dan bliznakinje po svim belim površinama kuće. mučila me je bela površina, kao i dan danas. bliznakinje su mučile moje roditelje, koji su želeli iz tog razloga da mi podare sestru ili brata. nisu razumeli da je meni dovoljno moje stvaralaštvo.

Gala Čaki model & painter Dragana Kojić photo Jovanka Kozlovački Damjanov styling:

da li su drugi videli slikara u tebi tada kada i ti? koliko ti je to bilo važno, a koliko ti je danas?

ne razmišljam o sebi kao slikaru, iako sam svesna činjenice da sam završila akademiju i da ovih dvadeset i osam godina jedino što valjano znam jeste slikanje. ono je samo medij za prenošenje onog što moram predati ljudima. ko zna čiji je to odabir. ja se krećem ka sebi, kao sopstvenom cilju.

moju moć zapažanja uvideli su roditelji kada sam na jednom venčanju sa svega osam meseci počela da okrećem fotografije, novčanice na pravu stranu. bila sam toliko ubedljiva, da sam ubrzo ja postala zvezda tog venčanja.

Gala Čaki model & painter Dragana Kojić photo Jovanka Kozlovački Damjanov styling:

da li bi tvoje odrastanje bilo srećnije ili bolnije bez crtanja? gde si uopšte odrasla? koja si pitanja postavljala sebi kada si bila dete? da li ti je crtanje donelo odgovore?

crtanjem i slikanjem sam menjala postojeći svet, a ta moć menjanja je najbolji postojeći osećaj. odrasla sam u ečki, selu blata, kukuruza i jezera. selo nudi igru, koja može jednog dana postati nadigra u stvaralaštvu kreativnih ljudi.

kao dete nisam mnogo pričala sa sobom kao danas, više sam crtala po ceo dan. na hiljade papira je iscrtano. iz detinjstva se sećam samo slika, tačnije nekih osećanja, koje danas iznova proživljavam na platnima.

Gala Čaki model & painter Dragana Kojić photo Jovanka Kozlovački Damjanov styling:

da li bi bila slikar i na pustom ostrvu? da li bi bila slikar i da živiš 24 h dnevno, svih 365 dana u godini u njujorškom metrou, punom ljudi kao u košnici, non-stop?

da da da da!

Gala Čaki model & painter Dragana Kojić photo Jovanka Kozlovački Damjanov styling:

znam da ti je obrazovanje bitno, pri kraju si doktorskih studija na akademiji umetnosti u beogradu. šta je obrazovanje donelo onom slikaru u tebi sa početka priče, iz najranijih tvojih dana? da li mu je, možda, nešto i oduzelo?

prvi razred osnovne škole, ne znam da čitam, ne znam da pišem. lažem da znam. svi mi se smeju. posle 20 godina završavam doktorske umetničke studije. obrazovanje je mala fioka, koja može hraniti našu igru. ako u sebi imate iskonsku želju za igrom, stvaranjem, obrazovanje nije neophodno. želja za igrom je neoduziva za pravog igrača, a kako sebe smatram za takvu, obrazovanje mi nije ništa oduzelo. kompleks za postavljanjem na društvenoj letvici usporava igru, te se toga treba paziti.

Gala Čaki model & painter Dragana Kojić photo Jovanka Kozlovački Damjanov styling:

gde si sve bila sa svojim slikama? gde se u ovom momentu sve nalaze tvoje slike na mapi naše planete?

galu imate u skoro svim zemljama evrope, zemljama bliskog istoka, pojedinim zemljama azije, u americi… tek sam počela da ostajem…

Gala Čaki model & painter Dragana Kojić photo Jovanka Kozlovački Damjanov styling:

učila si japanski koji ima slikovno pismo? da li je i taj momenat bio bitan da se opredeliš za japanski, a ne neki drugi jezik?

najteže mi pada učenje već postavljenih sistema mišljenja, kakvog ima kada učite neki jezik. iz ovog razloga sam izabrala japanski jezik, koji kao likovan, nudi kroz kanđi znak mogućnost drugačijeg poimanja jezika. japanski vid gledanja znaka mi je mnogo pomogao u pojašnjenju sopstvenog sistema pričanja scena iz života.

Gala Čaki model & painter Dragana Kojić photo Jovanka Kozlovački Damjanov styling:

šta ti je doneo u likovnom, a šta u ljudskom smislu odlazak na istok? išla si i na bliski i na daleki istok… išla si i na zapad… kako je izgledao sudar tvog zapadnjačkog bića i istoka?

energija, osećanja, divljina, moć jesu sve ono što istok nudi, a što je meni neophodno kao biću i kao stvaraocu. ja jesam možda fizički rođena u evropi, ali moja duša je daleko, sa istoka. u indoneziji, u središnjem delu ostrva java sam osetila sebe. kada osetite sebe toliko ste srećni da vas boli.

Gala Čaki model & painter Dragana Kojić photo Jovanka Kozlovački Damjanov styling:

tvoj put na istok je bio i put svile. znam da radije nosiš ono što sama kreiraš… da li se tvoje biće izražava i kroz ono što nosiš i kroz proces kreiranja toga što nosiš? šta u modi raspaljuje tvoju maštu, strast?

od nedavno me je zaintrigirala tkanina, lepota njenih boja i mogućnost kreiranja sebe  kroz odevni predmet. kada mi je tata prvi put doneo svilu iz šangaja, poželela sam da izgledam kako kineska carica. svila poseduje tu moć. odeća kao likovni znak, kao hodajuća skulptura. kroz odeću ja polako ulazi u svet skulptura, koji me sve više opseda.

dominantni motivi na tvojim slikama su smrt i brojevi… ima li smrti bez brojeva? šta je broj na tvom platnu? šta bi tvoji brojevi bez slikarskog platna? šta bi ti bez platna?

 :

smrt. ja težim da shvatim umiranja, koje beskrajno traju oko nas, sve te živote koji su pritajene smrti. želja za tim me navodi na stvaralaštvo. to mnoštvo umiranja prevedeno je u silna ponavljanja i nikad završena dela. to je broj “n”. možda su krive za to one bliznakinje, iscrtavane tokom čitavog mog detinjstva. živa ne bih bila bez slikanja!

 :

šta je tebi slikarstvo?

igra. medij za spoznavanje svih mojih lica, koja stižu iz dubina.

 

***

her name – gala, could already hint her artistic future…

model/ painter: gala čaki
photographer: dragana kojić
interview & styling: jovanka kozlovački damjanov, translate: vedrana đurčok

 

 1. when did you hear of feel a painter in your inner-self? was that confusing or something that came quite natural? what was the first thing you painted, sculpted, created?

painting is the natural flow of my being, the only way i express myself. mud was the first thing that pointed to the power of hands. under the pretext of arranging grandmother’s garden, i would spend days sitting in the mud, creating my own world. when I was alone at home, i would spend whole day drawing twins over all white surfaces in the house. white surfaces were ‘tormenting’ me, and they still do. my parents were ‘tormented’ by the twins, and wanted to give me a brother or a sister. they didn’t understand my creativity was sufficient for me.

 1. did others see a painter in you in the same time as you did? how much was it important for you then, and how much is now?

i don’t think about myself as a painter, though i’m aware of the fact i have degree in art and that painting is the only thing i can do properly. painting is just a medium through which i have to give myself out to people. i don’t know whose choice is that. i move towards myself, that is my own goal. my parents were first ones to notice my observance skills when i was eight months old, at a wedding, where i started turning upside down photographs and banknotes on their right side. my persistence eventually made me a star of that wedding.

 1. would your childhood have been happier without painting or more painful? where did you grow up anyway? what questions were you asking yourself as a child? did painting give you answers?

i was changing the existing world by drawing and painting, and the power of being able to change is the best feeling. i grew up in ečka, village of mud, corn and lakes. countryside offers play that one day can turn into the highest play in the work of creative people.

as a child I didn’t talk to myself as i do today, i mostly drew whole day. i drew on thousands of papers. i remember only pictures from my childhood, or rather some feelings that I relive again on my canvases.

 1. would you be a painter on a deserted island? would you be a painter if you lived 24/7 all 365 days of a year, non-stop, in hive-like new york subway with throngs of people passing?

yes, yes, yes, yes!

 1. i know education is important to you, you are at the end of your doctoral studies at the academy of arts in belgrade. what did formal education bring to that painter in you from the beginning of the story, from your early days? did it also take something away?

first grade of elementary school, i don’t know how to read or to write. i lye i can. everyone laughs at me. 20 years later i’m finishing doctoral studies in art. education is a small drawer that can keep feed our play. if you have pristine wish for play, creation, education is not necessary. you cannot take away the play from a real player, and since i consider myself to be one, education didn’t take anything away from me.  societal hierarchy complexes slow the play down, one should be careful with that.

 1. what places did you take your paintings to? where can they be found on our planet in this moment?

gala is in almost all european states, near east countries, some asian countries, in america… i just started staying there…

 1. you have been learning Japanese, a pictorial language? how important was that fact when you chose this one instead of some other language?

learning already established systems of thought, such as languages posses, is very hard for me. this is why i chose japanese. through kanji signs it offers possibility to comprehend a language in a different way. japanese way of looking at signs is of great help in explaining the way i talk about scenes from my life.

 1. what did going to the east bring you in regard to your painting and you as a human? you went to both to the near and far east… you also went to the west… how does the clash of your western being and the east looks like?

energy, feelings, wilderness, power are things the east offers, and it is what I need as a being and as creator. i might be physically born in europe, but my soul is from far away, from the east. in indonesia, in the middle of java island i was feeling myself. when you feel yourself you are happy and that kind of happiness hurts…

 1. your road to the east was also a silk road. i know you prefer to wear your own designs… do you express yourself through what you wear as well as through the process of creation clothes? what do you find in fashion that fires up your imagination and passion?

since recently i have been intrigued by fabric, beauty of its colors and possibility of creating myself through a piece of clothes. when my father first brought silk from shanghai for me, i wished i could look like a chinese empress. silk possesses that power. clothing as visual sign, as a walking sculpture. through clothing I slowly enter into the world of sculptures that is increasingly starting to beset me.

 1. death and numbers are dominant motives in your paintings… is there death without numbers? what is a number on your canvas? what would your numbers be without a canvas? what would you be without a canvas?

death. i strive to comprehend dying, which last eternally all around us, all those lives that are actually hidden deaths. that kind of striving induces my creativity. that multitude of dying has been converted to many repetitions and works never finished. that is number “n”. maybe the twins i have been drawing during my whole childhood are to blame. i wouldn’t be alive without painting!

 1. what is painting to you?

a play. a medium for comprehension of all of my faces that come from the depths.

 

 

 

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s